Ny hjemmeside for Harstad MotorHistoriske Klubb

Ny hjemmeside for Harstad MotorHistoriske Klubb

Velkommen til Harstad MotorHistoriske Klubb sin nye hjemmeside. Her presenteres klubben vår under "om oss" aktiviteter og treff under "kalenderen" ellers bilder under "album"og annen relatert informasjon. Ønsker du å kontakte oss finner du kontaktinformasjon under "kontakt" enten via kontaktskjema eller direkte til styret. Vi skal gjøre vårt for å holde denne siden oppdatert. Vi bruker Styreweb til vårt styrearbeid, nå også som hjemmesideløsning. Dette er et tilbud til eierklubbene fra vårt LandsForbund LMK. Våre aktiviteter presenteres også på vår Facebookgruppe Harstad Motorhistoriske Klubb.

Les mer
LMK nytt 2/21

LMK nytt 2/21

Historiske kjøretøy – fra hobby til kultur. I forrige nyhetsbrev omtalte vi en rekke av de utfordringene bilismen ser ut til å stå overfor i tiden fremover. Det synes å være en bred politisk enighet om at bruken av diesel- og bensinbiler skal kraftig reduseres og på sikt fases helt ut. Dette fremkommer i nye nasjonal transportplan og siste klimamelding. LMK har i vinter deltatt i flere møter med sentrale politikere og departementer, og det fremstår som om tiltakene ikke nødvendigvis er tiltenkt rettet mot den nasjonale kulturarven vi forvalter – veterankjøretøyene.

Les mer
LMK-Forsikring

LMK-Forsikring

Som en av eierklubbene i Landsforbudnet LMK kan vi tilby våre medlemmer den beste forsikringen som er laget for våre veterankjøretøy. Ta deg tid til å se igjennom vilkår og pris på denne forsikringen og legg spesielt merke til at om uhellet er ute har du krav til å få kjøretøyet ditt heilt hjem i garasjen. Forsikringen tegnes direkte via IF for kjøretøy verdi under 300 tusen. For kjøretøy over denne summen har vi egne besiktigelsesmenn som kan hjelpe med dette. Se mer på:

Les mer
Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021

Årsmøtet i Harstad MotorHistoriske Klubb er utsatt inntil videre pga.den pågående situasjonen med Corvid-19. Vi kommer tilbake til saken så snart det lar seg gjøre å kunne samles igjen. Innkallelse sendes pr.sms og mail senest 14.dager før møtet skal avholdes.

Les mer
Midnattsolløpet 2021 utsettes til 2022

Midnattsolløpet 2021 utsettes til 2022

Midnattsolløpet er nord-norges største veterankjøretøytreff. Dette arrangeres hvert 3.år og går på rundgang mellom klubbene. I 2018 ble det arrangert på Andøya av Nostalgi og Motormuseet der, og i 2021 skulle dette vært arrangert av Gammelhorken Veterankjøretøyklubb. Det er nå valgt og flytte treffet til 2022 pga vanskeligheter med planlegging i denne pågående pandemien. Vi ser frem til og gleder oss til arrangementet til neste år og ønsker arrangørene lykke til med planleggingen.

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.