Harstad Motorhistoriske Klubb har, i den coronafrie hverdag, klubbkvelder annenhver torsdag i vintersesongen. Da møtes vi på Harstad Skipsverftshistorie i Samasjøen, for den gode motorprat over en kaffekopp. Der blir det gitt informasjon til våre medlemmer om hva som rører seg i miljøet, det vises lysbilder bl.a.fra museumsbesøk og treff, og vi har hatt flere foredrag relatert til vår hobby. 

Det er her vi møtes for det sosiale,deler erfaringer og får innspill og hjelp fra andre. Klubben har ca 80 medlemmer som gjør en fantastisk jobb med å ivareta og bruke motorhistoriske kjøretøy og sitter inne med  masse kunnskap om nettopp dette, som kan være til god hjelp for andre som står fast i sine prosjekter. Stikk gjerne innom for en prat og se hva vi holder på med. 

På sommeren har vi vært så heldige å kunne hatt motortreff på kaia, møtt opp med våre kjøretøy og truffet andre motorintresserte i byen. Dette har vært en kveld der alle som har ønsket kunne kommet med sine kjøretøy for en trivelig kveld med motor i fokus  på tvers av klubbene.

Både klubbkveldene og Motortreffene har blitt satt på vent pga den pågåenede pandemien. Men vi kommer tilbake til dette når det kan la seg gjennomføre igjen. 

Her på siden vil både våre egne aktiviteter og andre treff oppdateres i kalenderen. Ellers informerer vi pr mail og sms til våre medlemmer  og på vår Facebookgruppe Harstad Motorhistoriske Klubb.